O nás

My, členovia misijného tímu cítime, ako nás Boh svojou láskou priťahuje a zároveň vysiela šíriť posolstvo lásky a súcitu voči všetkým ľuďom. Z našej farnosti chceme vytvoriť miesto, kde dokážeme prijímať ľudí, vytvoriť im priestor pre osobnostný rozvoj, poskytnúť im pocit bezpečia, posilu i osvieženie v tôni Božej prítomnosti.
Tento cieľ sa snažíme uskutočňovať tromi cestami:
- Vytvárame príležitosti bezprostredne sa stretnúť s Bohom a jeho Slovom pri slávení sv. omše, vysluhovaní sviatostí, katechézach, duchovných obnovách, adoráciách, spoločných modlitbách ...
- Podporujeme intelektuálny, telesný i duchovný rozvoj detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznych bezplatných krúžkov v centre voľného času.
- Staráme sa o ľudí v núdzi a v ťažkých životných situáciách (charita).

atyrau-bg

Náš tím

Predstavujeme Vám tím našich pracovníkov a dobrovoľníkov.

P. Nakacka

o. Peter Nákačka

farár

viza foto

Štefan Belko

kaplán

Eva Krajčovičova

Eva Krajčovičová

dobrovoľníčka, zodpovedná za charitu

sestry 1 (1)

sestry alžbetínky

Ako pomôcť

Modlitebná podpora

Farnosť sa nachádza uprostred suchých stepí Západného Kazachstanu, v podnebí, ktoré je typické mimoriadne horúcimi letami. Tak naliehavo, ako príroda vodu, potrebujeme vaše modlitby, aby Boh hojne zavlažoval našu farnosť svojou milosťou. Iba vtedy bude pripomínať strom zasadený pri vode, ktorý k potoku vystiera korene; horúčosť mu neublíži, jeho lístie zostáva zelené a v suchom roku neprestáva rodiť ovocie (porov. Jer 17,8). Môžete sa za nás modliť formou naučenej modlitby, alebo vlastnými slovami alebo využite kratučkú modlitbu od Johna Newmana: „Sprevádzaj, Pane, svojich misionárov do krajín, kde treba ohlasovať evanjelium. Daj im lásku k ľuďom, vlož im do úst správne slová a daj, nech ich námaha prinesie ovocie.“

Nikdy nezabudnime, že prvým a najdôležitejším príspevkom, ktorým sme povolaní prispieť k misijnej činnosti Cirkvi, je modlitba.

Benedikt XVI

Dobrovoľníctvo

Cítiš túžbu dať svoj talent, tvorivosť, potenciál a skúsenosti do služby šírenia posolstva Božej lásky a súcitu voči ľuďom? Chcel by si prísť k nám do Atyrau aspoň na niekoľko týždňov ako dobrovoľník a zapojiť sa do pestrých aktivít našej farnosti? Ak áno, neváhaj nás kontaktovať! Znalosť ruštiny vítaná, nie je však nevyhnutnou podmienkou.

Nikdy si nemysli, že nemáš čo dať, alebo že nikoho nepotrebuješ. Mysli na to, že mnohí potrebujú teba. Každý z vás nech myslí v srdci na to: Mnohí ľudia ma potrebujú.

pápež František

Finančná podpora

Naša farnosť funguje vďaka milodarom. Ak považujete našu službu za zmysluplnú a chceli by ste ju finančne podporiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu. Radi sa s vami dohodneme na konkrétnom spôsobe.