Duchovná služba

Nespokojné je srdce človeka, kým nespočinie v tebe, Pane!

sv. Augustín

Srdce človeka je príliš náročné na to, aby sa dokázalo dlhodobo uspokojiť s niečím menším, ako je Boh. Duchovnou ponukou sa snažíme pomôcť ľuďom naplniť ich najhlbšiu ľudskú potrebu. Chceme im sprostredkovať osobné stretnutie s Bohom, aby mohli v Jeho blízkosti načerpať pokoj, silu, svetlo a zároveň nájsť odpovede na základné otázky, ktoré odjakživa znepokojujú človeka: Kto je vlastne človek? Aký má zmysel život? Aký je zmysel utrpenia, zla a smrti, ktoré neprestávajú napriek všetkému pokroku? Čo má človek odovzdať spoločnosti? Čo bude po pozemskom živote? Tieto ciele chceme dosiahnuť prostredníctvom duchovných rozhovorov a duchovného doprevádzania, katechéz, modlitebných podujatí, dennej adorácie a dennej svätej omše, vysluhovaním svätej spovede i ostatných sviatostí a prípravou na ich prijatie. Pretože v meste Atyrau žije mnoho cudzincov, duchovnú službu ponúkame aj v anglickom jazyku. Pravidelná svätá omša v anglickom jazyku býva v sobotu  o 17:00.

navrhnavrh 2

Announcement

THE HOLY MASS SCHEDULE

Monday — Friday

Holy Mass — 7 pm

Saturday

Holy Mass — 5 pm (English)

Sunday

Holy Mass — 11 am (Russian)
Holy Mass — 6 pm (Italian)

Adoration — Exposition of Blessed Sacrament: one hour before the Mass
Holy Rosary: half hour before the Mass
The Sacrament of Confession: one hour before the Mass

We invite you to visit the catholic parish in Atyrau!

Our offer

Nedeľná škola

  • Катехизис для взрослых - по воскресениям после Святой Мессы в 12:00ч.
  • assistance to large families
  • nursing at home
  • giving a warm lunch to the homeless during the winter period
  • distribution of clothes to the homeless and the needy people
  • assistance to parents of children with Down Syndrome